Vaccinhistoria

Home / Läkemedel / Vaccinhistoria

Vaccinhistoria

Att World Health Organisation 1979 kunde deklarera att smittkoppor var utrotat, och att de sedan dess framgångsrikt har försökt att utrota polio, kan vi tacka vaccinerna för. Här berättar vi om några viktiga metoder och personer i vaccinets historia.

Inokulation

Metoden att erhålla ett skydd mot smittkoppor genom inokulering har sedan länge varit känt i Kina. Det finns belägg från 900-talet men förmodligen var metoden känd långt tidigare. Inokulering kan ha upptäckts oberoende i Indien eller spritts dit från Kina. Vid inokulering tar man smittsamt sekret från en smittkoppa och för över det till en frisk person genom att placera det i en rispa man gör i huden. Den inokulerade personen får ett mycket lindrigare utbrott av smittkopporna och blir sedan immun. Metoden ledde till en dödlighet på 2-3 %, vilket var att föredra framför en smittkoppsepidemis dödlighet på 20-40 %. En nackdel med inokulering är att den inokulerade personen kan sprida smittkoppor vidare. Metoden spreds till Europa under 1700-talet via Turkiet och började få förespråkare på båda sidor om Atlanten vid mitten av seklet.

Edward Jenner

Den engelske läkaren Edward Jenner är den som först aktivt arbetade med vaccinering. Han kände till inokulering och hörde talas om att mjölkerskor som hade smittats av kokoppor inte kunde få smittkoppor. Detta var en vitt spridd sanning på landsbygden i Europa. I Frankrike talade man om gamla mjölkerskors fantastiskt fina hud, som aldrig var märkt av smittkoppsärr. 1796, då ett utbrott av kokoppor drog genom Jenners bygd, inympade han sekret från en kokoppa på en liten pojke. Denne fick ett milt utbrott av kokoppor och tillfrisknade. Efter några veckor inympade Jenner sekret från en smittkoppa på pojken. Pojken klarade sig helt från att få smittkoppor. Nyheten spred sig raskt över världen och man började vaccinera mot smittkoppor. Ordet vaccin kommer från det latinska ordet för ko: vacca.

Genom att man tog smitta från kokoppor på människor under vaccineringen riskerade man att föra över andra sjukdomar i processen, inte minst syfilis. Detta, förstod man, kunde undvikas genom att endast använda koppor direkt från kor. Man inympade därför kor över hela världen med koppor för att ha färska koppor tillgängliga för vaccinering, koppor utan human lymfa.

Louis Pasteur

Den franske kemisten och biologen Pasteur var den forskare som förstod att många sjukdomar beror på olika mikroorganismer. Han experimenterade med tekniker för sterilisering, bland annat upphettning. Under samma tid började läkarvetenskapen förstå sambandet mellan hygien och smitta. En sån enkel åtgärd som att läkaren tvättade händerna mellan patienterna räddade liv. Ett sätt att hantera handukar hygieniskt är att använda handdukar med tryck så att man kan skilja dem åt . Pasteur gjorde experiment med rabies, mjältbrand och svinkoppor. Han kom på att man kunde försvaga kraften hos de smittsamma mikroorganismerna innan man använde de i vacciner. Sålunda var vaccin som användes avdödade eller försvagade patogener.

Vacciner har räddat miljontals liv under de lite drygt tvåhundra år som de har använts. Det är svårt för oss att förstå hur utsatta både rika och fattiga var för smittsamma sjukdomar förr i tiden. Louis Pasteur förlorade själv två döttrar i tyfoidfeber.

booster