Socialt ansvar

Home / Schering-Plough / Socialt ansvar

Socialt ansvar

Merck, eller Schering-Plough, har under lång tid haft ett socialt ansvar för sin omvärld. Detta ansvar visades redan under 1980-talet där ena halvan av företaget, Merck, valde att skänka doser av läkemedlet Ivermectin så länge det skulle behövas. Ivermectin var då ett helt nytt läkemedel som visat sig ha god förmåga att behandla så kallad Flodblindhet.

Sjukdomen flodblindhet, eller Robles sjukdom, är en sjukdom som orsakas av en parasit kallad Onchocerca volvulus. Detta är en liten mask som vanligen smittar via knott som lever i floderna. Efter att en människa smittats kommer maskarna att sprida sig i kroppen och söka sig till hudytan bland annat i ögonen vilket leder till blindhet.

i dagsläget finns det inget vaccin mot flodblindhet men tack vare Mercks initiativ pågår nu ett försök att utrota sjukdomen i de områden där den finns. Metoden går ut på att man behandlar alla människor i området med Ivermectin en gång var sjätte till tolfte månad. Ivermectinet rår inte på den vuxna masken men dödar larverna och förhindrar därmed skador och vidare spridning.

Trots att behandlingen pågått sedan 1987 finns det idag mellan 15 till 25 miljoner människor som är smittade av flodblindhet så projektet väntas pågå under mycket lång tid framåt.

booster