Förebygg sjukdom med vaccin och tandvård

Home / Vaccin / Förebygg sjukdom med vaccin och tandvård

Förebygg sjukdom med vaccin och tandvård

Ingen människa i världen vill bli sjuk, men tyvärr går det inte alltid att undvika. Mycket handlar om otur och genetik, men det finns idag också många sätt att undvika allvarliga sjukdomar.

Ta hand om dina tänder

Förr trodde man att det inte fanns något samband mellan munhygien och den övriga hälsan. Det har omvärderats kraftigt idag. Trots det är det många som undviker att gå till tandläkaren och/eller tandhygienist på grund av rädsla. Det är därför viktigt att hitta en bra tandvårdsklinik som oralcare.se där du blir väl omhändertagen och får den bästa vården. Här samlas all tandvård under ett tak och du kan få allt från rutinundersökningar och rengöring till specialisttandvård och estetisk tandvård. Går du regelbundet slipper du inte bara tandvärk och inflammerat tandkött, du tar även hand om resten av kroppen. Forskning har visat att det finns koppling mellan dålig munhygien och vitt skilda sjukdomar som diabetes, IBS, reumatism och cancer.

Vaccinera dig och dina barn

I Sverige har alla turen att ha tillgång till vaccin mot allvarliga sjukdomar som i andra delar av världen härjar fritt. Inom barnvården finns vaccin mot bland annat polio, mässling, difteri och humant papillomvirus, och vuxna kan vaccinera sig mot covid-19, tuberkulos och pneumokocker. Många tror att sjukdomar som inte längre är vanliga i Sverige gör att de inte behöver vaccinera sig, men faktum är att de kan dyka upp när som helst. Svenskar reser mer än de flesta andra folk och inom bara några timmar kan smitta överföras hit.

booster