Schering-Ploughs historia

Home / Schering-Plough / Schering-Ploughs historia

Schering-Ploughs historia

Många företag har en intressant historia men få kan påstås ha en så spännande historia som läkemedelsföretaget Schering-Plough. Företaget bestod från början av två separata företag, amerikanska Plough och tyska Schering. Sedan 2009 har företaget dessutom gått samman med Merck & Co och ingår nu i koncernen som ett dotterbolag.

Företaget Plough grundades 1908 i amerikanska delstaten Tennessee av Abe Plough som till en början sålde olja från en hästdragen vagn i bästa vilda västernstil. Det var dock inte frågan om någon ormolja utan om en antiseptisk olja som kunde användas av både människor och djur. Påståendena om oljans funktion var måhända lite överdrivna men företaget var ändå en framgång och skulle leda till att man med tiden kunde köpa upp många andra företag. Företag som ägts av Plough omfattade bland annat välkända make-up-varumärket Mabelline och företaget Coppertone som bland annat tar fram, och säljer, solskydd och brun-utan-sol produkter. Mindre väntat var kanske att företaget även hade en egen medie-avdelning som hade egna radiostationer i de amerikanska städerna Boston, Maryland, Baltimore, Atlanta och Chicago.

Andra halvan av företaget startades i Tyskland redan 1858 och var redan från starten ett läkemedelsföretag. Då detta företag enbart fanns inom Tysklands gränser var det förhållandevis okänt fram tills efter andra världskriget. Efter andra världskriget kom företaget att beslagtas av amerikanska intressen och dess administrativa ledning sköttes av den amerikanska staten fram till 1951 då det åter såldes till privatmarknaden.

1971 var året då företagen Schering och Plough slutligen gick samman och då bildade företaget Schering-Plough. Ytterligare intressanta datum i företagets historia är år 2007 då Schering-Plough köpte upp Organon International, vilket var läkemedelsgrenen av Hollandsbaserade Akso Nobel. Genom detta uppköp fick man tillgång till en rad olika varumärken gällande kvinnohälsa samt ett flertal läkemedelsprojekt under utveckling.

2009 slutade Schering-Ploughs historia som eget företag i och med sammanslagningen med läkemedelsföretaget Merck & co. I samband med detta tog Schering-Plough namnet Merck.

Men Schering-Plough, eller Merck & co, ägnar sig inte bara åt tillverkning av produkter för människor. En stor del av företaget utgörs även av dess veterinärmedicinska gren. Bland annat ägde företaget fabriken “Upper Hutt” på Nya Zealand som under 2007 var världens största tillverkare av vaccin för veterinärt bruk. Valet att placera fabriken just på Nya Zealand har sina anledningar. Nya Zealand är, på grund av sin placering, en naturlig karantän vilket innebär att öarna är fria från vanligt förekommande djursjukdomar så som exempelvis rabies, skabb och mul-och-klöv sjukan.

På grund av diverse uppköp och sammanslagningar är Schering-Plough, eller Merck & Co, i dagsläget ett av de allra största läkemedelsföretagen på marknaden med varumärken inom såväl hälso- och sjukvård som veterinärmedicin och skönhetsprodukter. Företaget har även tagit fram konceptet Home again som är ett avancerat system för spårning av borttappade, eller stulna, husdjur.

booster