Merck & Co. Ett företag med långa anor

Home / Schering-Plough / Merck & Co. Ett företag med långa anor

Merck & Co. Ett företag med långa anor

Schering-Plough gick 2009 ihop med det amerikanska företaget Merck som i samma veva bytte namn till Merck & Co. Det innebar en sammanslagning värd långt över 40 miljarder dollar och är ett av de största uppköpen av ett läkemedelsföretag i modern tid. Än idag diskuteras det huruvida det verkligen var en bra idé men med tanke på de varumärken som ligger under Merck & Co’s paraply är sannolikheten stor att företaget även i framtiden kommer räkna med astronomiska vinster.

Företaget Merck grundades, precis som Schering, i Tyskland. Men företagets startdatum ligger långt före Scherings. Merck grundades nämligen så tidigt som 1668 då dess grundare köpte ett apotek i hemstaden Darmstadt. När en sentida ättling till grundaren emigrerade till USA i slutet av 1800-talet valde han att starta en amerikansk gren av Merck och kallade den då Merck & Co. Detta fortsatte fram till första världskriget då Merck & Co beslagtogs av amerikanska staten som en del av Lagen om handel med fiendeland. Företaget köptes senare tillbaka av familjen Merck men det förblev då skiljt från det tyska företaget.

Genom diverse uppköp har Merck sedan blivit ett av de större läkemedelsföretagen på marknaden, framförallt sedan sammanslagningen med Schering- Plough 2009. Ryktet gör gällande att sammanslagningen var för att förhindra att Schering-Plough från att lansera läkemedlet Remicade som bland annat används för behandling av Crohns och Reumatoid artrit.

Namnet Merck har dock vid flera tillfällen ifrågasatts som företagsnamn då den ursprungliga innehavaren av företaget motsätter sig den amerikanska läkemedelsjättens användande av namnet. Det innebär att ett flertal processer drivits och i dagsläget använder man därför ett flertal olika namn för samma företag. Här i Sverige används exempelvis namnet MDS (Merck, Sharp och Dohme) medan man exempelvis i USA och Kanada går under namnet EMD (Emanuel Merck, Darmstadt). Historienom detta och de efterföljande domarna är oerhört intressant men för lång för att täckas här.

Merck har, förutom en intressant bakgrundshistoria gällande uppköp och liknande, en minst lika lång historia av innovationer. Företaget var bland annat först med vaccin mot påssjukan och mässlingen. I nutid har man sedan 2018 lagt in önskemål om godkännande av ett nytt vaccin, än så länge bara kallat V920 och som är framtaget för att bekämpa Ebola Zaire. Vaccinet väntar ännu på godkännande men kan komma att revolutionera behandlingen av Ebola.

booster