Utveckling av nya läkemedel

Home / Läkemedel / Utveckling av nya läkemedel

Utveckling av nya läkemedel

Utvecklingen av nya läkemedel pågår ständigt. Tyvärr inte längre i den takt som skulle behövas med tanke på utvecklingen av nya, resistenta, bakterier och liknande men faktum är att nya läkemedel ständigt når marknaden. Det mest banbrytande under senare år har kanske varit möjligheten till vaccination mot Ebola Zaire. Ebola är en typ av blödarfeber med extremt hög dödlighet. Vid vissa utbrott har dödligheten uppgått till hela 90 % av de smittade. Det finns även spekulationer att digerdöden som härjade i medeltida Europa var någon typ av blödarfeber med lång inkubationstid (tid innan sjukdomen bryter ut).

Läkemedelsutveckling tar många år. Man brukar räkna med att läkemedel utvecklas i olika stadium där första stadiet är det så kallade idéstadiet där man konstaterar att behandling mot en sjukdom behövs, alternativt att det borde gå att effektivisera den behandling som redan finns. Denna period tar oftast mellan 1 till 2 år innan forskningen går vidare i nästa fas.

Fas 2 är, enligt svenska läkemedelsverket, den fas då laboratoriet startar så kallade prekliniska studier. Denna period i utvecklingen omfattar studier på celler i provrör och i vissa fall djurförsök. Meningen är att undersöka vilken dos som är lämplig och hur läkemedlet fungerar i kroppen.

Efter fas 2 kommer förstås fas 3 med kliniska prövningar. Detta innebär försök på friska människor och vetenskapliga studier med försöksgrupper av sjuka patienter. För att få genomföra kliniska prövningar på människor, eller djur, måste företaget först söka tillstånd hos Läkemedelsverket.

Efter kliniska studier är det dags att söka tillstånd för försäljning av läkemedlet vilket söks hos läkemedelsverket i de länder där man vill själva sitt läkemedel och det är först efter allt detta som läkemedlet i fråga når ut till patienterna.

booster