Januvia – Ny behandling vid Diabetes typ 2

Home / Läkemedel / Januvia – Ny behandling vid Diabetes typ 2

Januvia – Ny behandling vid Diabetes typ 2

Diabetes typ 2 är en sjukdom som länge varit förknippad med äldre personer och är därmed kanske mest känd som åldersdiabetes. Detta är tyvärr inte längre helt sant eftersom diabetes typ 2 krupit ner i åldrarna.

Vad är då Diabetes typ 2? Diabetes typ 1 innebär att kroppen inte längre producerar ämnet insulin som gör att socker från blodet kan föras in i cellerna. Ett vanligt sätt att se på insulin är att se det som en nyckel som låser upp dörren till cellerna så sockret kan passera in. Vid Diabetes typ 2 finns redan insulin i kroppen men av någon anledning har cellerna blivit immuna mot hormonet. Tänk på det som en nyckel som blivit utsliten och bara delvis passar i sitt lås.

Januvia lanserades 2007 och var då revolutionerande som tillägg till tablettbehandling vid diabetes. Det aktiva ämnet kallas DDP4-hämmare och minskar nedbrytningen av glukagonlik peptid-A. Denna påverkar kroppens förmåga att omsätta glukagon. Med andra ord fungerar den som en extra nyckel som öppnar en av cellens “bakdörrar”. Tabletten ges till patienter som inte får tillräcklig effekt av tabletten Metformin och förändrad livsstil. Tidigare var dessa patienter tvungna att övergå till att injicera insulin vilket innebar bland annat risk för viktuppgång och ytterligare komplikationer.

booster