Vaccin och autism – ett bedrägeri som kan leda till katastrof

Home / Vaccin / Vaccin och autism – ett bedrägeri som kan leda till katastrof

Vaccin och autism – ett bedrägeri som kan leda till katastrof

1998 publicerades en artikel i den betrodda medicinska tidskriften The Lancet där läkaren Andrew Wakefield påstod att det fanns ett samband mellan MPR-vaccination (mässling, påssjuka och röda hud) och autism. Artikeln orsakade till en början en chockvåg genom medicinbranschen och orsakade tyvärr att många blev skeptiska mot vaccinationen.

Lite senare kunde journalisten Brian Deer från Sunday Times bevisa att Wakefield manipulerat data, brutit mot flera etiska riktlinjer och att han dessutom var jävig eftersom han tjänade pengar på att sälja verkningslösa produkter som skulle hjälpa mot dessa sjukdomar. Ingen har heller kunnat reproducera de resultat han uppnådde och artikeln anses vara rent bedrägeri. Wakefield har sedan dess fått sin läkarlicens tillbakadragen och får inte längre arbeta som läkare.

Många påstod att detta var en komplott iscensatt av läkemedelsbranschen men glömmer samtidigt bekvämt nog bort att det är betydligt mer lönsamt för företagen att behandla dessa sjukdomar och dess komplikationer än att tillverka ett relativt billigt vaccin. Med andra ord skulle de tjäna mer på att folk inte vaccinerar sig och blir sjuka än på vaccinet.

Röda hund, mässlingen och påssjuka är sjukdomar som leder till stort lidande och i värsta fall livslånga komplikationer. Röda hund är en relativt ofarlig sjukdom så länge den drabbar små barn. Problemet är att sjukdomen ger allvarliga fosterskador om den drabbar en gravid kvinna. När MPR-vaccination infördes i USA minskade antalet fosterskador till följd av Röda hund från 10 000 per år till noll.

Mässlingen är faktiskt, till skillnad från vad många tror, en dödlig sjukdom där 1 av 1000 smittade avlider trots intensivvård. Detta eftersom den orsakar hjärn- och hjärnhinneinflammation vilket både är dödligt och kan orsaka bestående hjärnskador.

Påssjuka, slutligen, kan ge skador på hjärnan samt bukspottkörtel. Sjukdomen kan också leda till att drabbade pojkar blir sterila. Med andra ord finns det god anledning att fortsätta vaccinera sig.

booster