Gardasil – Vaccin mot livmoderhalscancer

Home / Vaccin / Gardasil – Vaccin mot livmoderhalscancer

Gardasil – Vaccin mot livmoderhalscancer

Livmoderhalscancer är en relativt vanlig form av gynekologisk cancer, det vill säga cancer i de kvinnliga könsorganen, med ungefär 500 drabbade årligen. Det är ungefär hälften mot hur många som drabbades under 1970-talet och man tror att minskningen beror på regelbunden cellprovtagning där man upptäcker förändringar innan de utvecklats till cancer.

Ungefär 70 % av all livmoderhalscancer orsakas av så kallat HPV-virus. Detta är sexuellt överförbart och tyvärr oftast omöjligt att upptäcka på egen hand innan de orsakat livmoderhalscancer. Män kan vara bärare av viruset ett helt liv utan att upptäcka det.

Sedan 2012 erbjuds svenska flickor i årskurs 5 och 6 kostnadsfri vaccination mot HPV i förhoppningen om att detta kommer minska antalet fall av livmoderhalscancer ytterligare. Det vaccin som används i svenska vaccinationsprogrammet är Gardasil som har upptäckts, och tillverkas, av Merck & Co. Vaccinet skyddar mot de vanligaste typerna av HVP, det vill säga HPV 6, 11, 16 och 18.

Just nu pågår även en debatt om att alla pojkar ska erbjudas samma vaccination för att ytterligare minska risken för spridning av HPV och förhoppningsvis en radikal minskning av fallen av livmoderhalscancer som orsakas av HPV-virus.

booster