Vaccin – Förebygga istället för att behandla

Home / Schering-Plough / Vaccin – Förebygga istället för att behandla

Vaccin – Förebygga istället för att behandla

Vaccin är faktiskt inte så modernt som vi kanske tror. I texter från 450-år före Kristus finns det angivet att man i Kina var väl medveten om att personer som drabbats av sjukdomen smittkoppor inte kunde drabbas igen. Dessa kallades därför för att vårda sådana som smittats. Ungefär 1000 år efter Kristus hände det att man, fortfarande i Kina, smittade små barn med sjukdomen så att de antingen dog som barn eller blev immuna. I våra ögon kan det tyckas grymt men sjukdomen smittkoppor låg bakom miljontals dödsfall innan vaccinet togs fram. Metoden som användes kallas variolisation och är, som sagt, långt ifrån ofarlig men betydligt mindre farligt än att smittas av Smittkopporna.

Den som först började experimentera med vaccin så som vi känner det idag var läkaren Edward Jenner som upptäckte att mjölkerskor som drabbas av den lindriga sjukdomen Kokoppor tycktes vara immuna mot Smittkopporna. Det är utifrån detta som vaccinet fått sitt namn. Det latinska namnet för ko är nämligen vacca.

Företaget Merck, som idag är sammanslaget mer Schering-Plough, var först i världen med att lansera att vaccin mot mässlingen samt de första som tillverkade vaccinet mot mässlingen, påssjuka och röda hund som idag ges i det svenska vaccinationsprogrammet. När vaccinet mot mässlingen lanserades i USA minskade antalet medfödda skador på grund av röda hund från 10 000 om året till 0 vilket är ett tydligt bevis på vaccinets effektivitet.

Än idag håller företaget sig i framkant i forskningen vad gäller vaccin och år 2018 lämnade man in önskemål om godkännande av vaccinet som än så länge bara kallas V920 och som är tänkt för vaccination mot Ebola Zaire. Om vaccinet fungerar kommer det innebära att ännu en fasansfull sjukdom förhoppningsvis kan komma under kontroll.

booster