Vaccinets väg från forskning till produktion

Home / Läkemedel / Vaccinets väg från forskning till produktion

Vaccinets väg från forskning till produktion

Vaccin är inget som går att framställa i en handvändning. Tvärtom tar det lång tid innan ett vaccin kan börja användas på människor. Även om en potentiellt lovande antigen hittas i en första grundforskning, är det inte säkert att detta leder till ett faktiskt vaccin.

Följande steg i vaccinets eventuella vara eller inte vara avgörs i en preklinisk studie. Detta sker i laboratoriemiljö där säkerhet och funktion bedöms. En sådan studie tar oftast i snitt 3-4 år att genomföra. Skulle vaccinet klara sig genom denna bedömning tas det vidare i en klinisk utveckling som består av fyra faser.

Fas ett

Vaccinet ges till frivilliga försökspersoner. Försöksgruppen består vanligen av mellan 20 och 100 personer. I den här fasen tar man reda på vilket immunförsvar vaccinet ger och hur säkert det är. Fas ett brukar pågå under ett år och ger en bild av doseringsstorlek samt eventuella biverkningar. Som alltid vid vaccinationer kan en rodnad uppstå vid stickstället. Detta kan döljas med en concealer från Isadora eller någon annan lämplig täckande kräm, för den som så önskar.

Fas två

I den här fasen är det vaccinets målgrupp som injiceras, under förutsättning att testerna i fas ett föll väl ut. Immunförsvaret är fortfarande under lupp medan antalet doser och eventuellt vaccinationsschema optimeras. Detta kan ta upp till ett år.

Fas tre

Bedöms vaccinet vara ofarligt och ger bra resultat utökas studierna till att omfatta ibland så många som tiotusentals människor inom målgruppen för vaccinet. Uppföljningar och analyser kan ta upp till ett år att genomföra och noggranna prövningar görs. Efterföljden brukar resultera i ansökan om att få använda vaccinet på människor.

Fas fyra

Efter att vaccinet godkänts och börjat användas, fortsätter studien av dess effekter på befolkningen. Till exempel dokumenteras tillbakagången av de sjukdomar vaccinet framställts för att ha effekt mot. Den här övervakningen pågår så länge vaccinet är i bruk, samtidigt som dess säkerhet följs och dokumenteras.

booster