Smärtstillande läkemedel

Home / Läkemedel / Smärtstillande läkemedel

Smärtstillande läkemedel

Enligt International Association for the Study of Pain (IASP) definieras smärta som den obehagliga sensoriska och emotionella upplevelsen förknippad med faktisk eller potentiell vävnadsskada. Därför är smärta mer än endast en upplevelse, närmare bestämt är det en upplevelse förknippad med en respons från nervsystemet som kan eller inte kan kopplas till en skada eller sjukdom. Beroende på smärtnivå kan behandling med lämpliga mediciner göras för att lugna eller eliminera smärta. Därutöver är smärtstillande medel att rekommendera eftersom de har antiinflammatoriska egenskaper.

För personer med mild smärta kan receptfria läkemedel som Aspirin eller Paracetamol vara lämpliga. Dock har dessa ett tak på sin smärtlindrande effekt som innebär att när maximal rekommenderad dos överskrids ges ingen ytterligare effekt.

Kraftfullare smärtor

Om smärtan är allvarlig kan det blir tal om en kraftfullare klass av smärtstillande medel. Däremot ska viss försiktighet vidtas då dessa smärtstillande, ofta opioider, är receptbelagda och medför risk för både beroende och biverkningar. Ett tips är att samtala med läkare och professionella för att besluta om den lämpligaste åtgärden mot smärtan.

American Pain Society rekommenderar att alla smärtstillande behandlingar med läkemedel bör inkludera ett icke-opioidläkemedel även om smärtan är tillräckligt allvarlig för att behandla med smärtstillande opioider. Måttlig smärta kan dra nytta av behandling med mindre opioider som kodein. Smärtstillande opioider används alltså i samband med smärtstillande medel som inte är opioider eftersom de kan vara komplement eller fungera i samverkan. Hur fungerar då opiater? Opiater verkar genom receptorer i det centrala nervsystemet, medan icke-opioida smärtstillande medel verkar i periferin. Personer med svår smärta behöver behandling med starkare opioider som morfin, fentanyl och oxikodon. Rena agonistiska läkemedel (morfin, metadon och fentanyl) har inte ett smärtstillande tak till skillnad från partiella agonister som till exempel buprenorfin. De mest kraftfulla smärtstillande medel är opioider. Även om dessa är mycket effektiva och kraftfulla kan de, som tidigare nämnt, orsaka allvarliga biverkningar, och bör därför endast tas under en läkares ordination.

Framställning av smärtstillande medel

Det är viktigt att lyfta fram att medicin mot smärta utgör en hög framställningskostnad. Vanligtvis tar processen för att framställa ett nytt receptbelagt läkemedel flera år med enorma kostnader på flera miljarder kronor. På samma sätt som en enskild firma kan behöva ta företagslån för att göra till verklighet sina idéer och planer, kan också stora läkemedelsföretag behöva ta kommersiella lån för att kunna framställa nya effektiva läkemedel, såsom smärtstillande, och producera stora mängder av dessa. I och med att smärtstillande medel är delikata läkemedel som i extrema fall kan orsaka beroende ligger det även mycket säkerhetskontroller bakom varje produkt.

Smärtstillande medel har i många år möjliggjort smärtlindring på grund av dess komponenter och kommer med tiden att vara den vanligaste medicinen för att behandla smärtskador. Frågan är dock hur länge de stora läkemedelsföretagen som tillverkar dessa läkemedel kan fortsätta upprätthålla produktionen med tanke på dess tillverkningskostnader? Utebliven produktion hos ett företag skulle kunna leda till svarta marknader eller svidande prishöjningar. Svaret kan ligga i det förtroende som patienter eller konsumenter ger till dessa varumärken, liksom beroendet av ett specifikt läkemedel.

booster