Röda hund – historia och vaccin

Home / Vaccin / Röda hund – historia och vaccin

Röda hund – historia och vaccin

Röda hund är en mycket smittsam virussjukdom, den kan med andra ord inte behandlas med penicillin, och som tidigare var vanligt förekommande i stora delar av världen. Sjukdomen är unik bland de så kallade barnsjukdomarna eftersom den främst drabbar äldre barn, ungdomar och vuxna.

Sjukdomen är en så kallad droppsmitta vilket innebär att den sprids via mikroskopiska vattendroppar när någon nyser eller hostar. Den är så pass smittsam att det faktiskt kan räcka med att vistas i samma rum som någon som är sjuk för att själv smittas även om ingen nyst eller hostat.

Hos barn är röda hund relativt ofarligt men eftersom sjukdomen ofta drabbar unga och vuxna ökar riskerna radikalt. Vanliga komplikationer är artrit, hjärnhinneinflammation och nervinflammationer. Många av dessa komplikationer ger dessutom bestående men och kan leda till döden. Skulle sjukdomen dessutom drabba en gravid kvinna är risken för fosterskador stor. Dessa omfattar bland annat plötslig fosterdöd, spontanabort och skador på ögon, hörsel eller hjärna.

Vaccination mot röda hund ingår i vårt allmänna vaccinationsprogram och på grund av de stora riskerna är det verkligen att rekommendera att se till att vaccinera sig. Sjukdomen är inte på något sätt utrotad och forskare tror att vi skulle drabbas mycket allvarligt om vi slutade vaccinera helt och hållet.

booster