Men jag är frisk…Varför ska jag vaccinera mig?

Home / Vaccin / Men jag är frisk…Varför ska jag vaccinera mig?

Men jag är frisk…Varför ska jag vaccinera mig?

Eftersom de flesta av oss vaccineras redan som mycket små barn ska frågan kanske snarare ställas som: mitt barn är friskt…varför ska jag vaccinera honom/henne?

För det första för att förebygga plågsamma och potentiellt dödliga sjukdomar som kan drabba dig själv och som kan ge dig bestående skador. Dessutom är den så kallade gruppimmuniteten oerhört viktig. Gruppimmunitet innebär att de flesta individerna i en grupp är immuna mot en viss sjukdom och därmed kan inte sjukdomen spridas i gruppen (till exempel bland människor i en stad).

Bortsett från att du gör det för din egen skull så är det faktiskt så att människor med nedsatt immunförsvar, exempelvis på grund av cancer eller andra allvarliga sjukdomar, kan smittas av dessa sjukdomar även om de är vaccinerade. Detta eftersom deras eget immunförsvar redan är så hemskt försvagat av sjukdomen som de drabbats av. Blir de sedan dessutom smittade av någon av dessa sjukdomar kan de mycket väl avlida eftersom kroppen inte kan hantera den. Det har funnits fall i USA där människor faktiskt dömts för dråp på grund av detta.

Med andra ord är det inte bara för deras egen skull som barn bör vaccineras utan även för att förhindra spridning av dödliga sjukdomar till personer med nedsatt immunförsvar.

booster