Läkemedel vid ledgångsreumatism

Home / Läkemedel / Läkemedel vid ledgångsreumatism

Läkemedel vid ledgångsreumatism

Reumatism kan sägas vara inflammationer i kroppen och ett immunförsvar som angriper den egna kroppen. Det finns inget botemedel än så länge för reumatism, men det finns mediciner som lindrar samt att det kan bli bättre med en bra rutin för motion och träning.

Vanliga smärtstillande tabletter

Den som är angripen av reumatism får ofta värktabletter utskrivna av läkare, och det kan vara Alvedon och även starkare. Alvedon finns receptfritt men för reumatiker kan det skrivas ut av läkare för att innefattas i högkostnadsskyddet då konsumtionen kan bli hög. Dessa tas ofta vid behov, och kan hoppas över om de inte behövs. De syftar till att dämpa smärtan från inflammationerna. Utöver dessa finns även mildare antiinflammatoriska mediciner som kan skrivas ut för att tas dagligen. Här hittas bland annat Pronaxen eller Naproxen, som även finns receptfritt, men eftersom reumatikern ofta har behovet av ständiga inflammationsdämpare så brukar läkare även skriva ut recept på dessa tabletter.

Minska stressen

Genom att kunna dämpa inflammationerna i kroppen kommer brosket i lederna heller inte att slitas och förstöras lika hårt eller fort, och detta kan göra att människor som tidigare nästan inte kunnat röra sig sakta men säkert kan återgå till livet igen, komma tillbaka till arbetsmarknaden eller satsa lite mer så den egna firman. Även om det finns läkemedel som hjälper så kan det vara bra att undvika stress då detta har visat sig ha en negativ inverkan på immunförsvar och inflammationer. En sak som kan minska stressen för dig som är egenföretagare är att sälja fakturor till Capcito. Det innebär att du slipper oroa dig för om kunden som köpt varor av dig ska betala eller inte betala i tid, och när du säljer fakturan får du in pengarna med en gång och slipper ligga ute med pengar i väntan på att fakturan ska förfalla och betalas.

Andra medicineringar

Det är vanligt att läkemedlen Methotrexate, Humira och Plaquenil används också. Det provas ut vilka mediciner som hjälper just dig och om det ska vara i tablettform eller injektionsform. Det kommer ständigt nya rön och läkemedel utvecklas och förbättras på många olika sätt. Läkemedel framtagna för ett område kan ofta användas för andra områden, som med Plaquenil som från början är en malariamedicin men som nu även också används till reumatoid artrit (reumatism) och SLE. Det kämpar klåda och smärta i huden och lederna framför allt.

Humiran är biologiskt framtagen adalimumab, ett protein, och tillverkad genom cellodling. Det är ett protein som finns i immunförsvaret och som fungerar som en TNF-hämmare. TNF, tumor necrosis factor, är ett protein som är förhöjt i kroppen hos de som har reumatism.

Methotrexate är en cytostatika, en cancermedicin rätt och slätt, som även används till reumatiker för att fördröja tillväxten av de celler som leder till inflammationerna. Det är en folsyreantagonist, så folsyra måste tillsättas vid behandling av reumatoid artrit medan det vid cancer verkar tvärtom då folsyra hjälper cancercellerna att växa och föröka sig.

booster