Forskning och Vetenskap

Home / Schering-Plough / Forskning och Vetenskap

Forskning och Vetenskap

Merck & Co, där Schering – Plough ingår, satsar stort på forskning och utveckling vilket visat sig vara riktigt lönsamt. Under sin mer än 125-åriga historia här företaget haft en lång tradition av samarbete med framstående forskare där flera även fått Nobelpriset i medicin eller fysiologi. Den senaste av dessa var William C. Campbell som tilldelades Nobelpriset 2015 för sina upptäckter gällande ny behandling av infektioner orsakade av parasitmaskar. Det är denna forskning som ligger bakom upptäckten av Ivermectin som man, än idag, skänker gratis till FN:s arbete med att utrota sjukdomen Flodblindhet i Afrika.

Merck & Co investerar årligen stora pengar i forskning och utveckling och trots att företaget är amerikanskt sker faktiskt de största satsningarna på forskning i Sverige. Sverige är nämligen det enda land där anslagen för forskningen uppgår till fyra gånger inkomsterna för läkemedelsförsäljning i samma land.

Forskningen sker genom samarbete mellan laboratorium, universitet, sjukvård och tillverkningsindustri. Målet är att bedriva all forskning från molekyl till färdigt läkemedel inom ett och samma företag. Framförallt fokuserar man på områden där det inte finns någon, eller otillräcklig, behandling av sjukdomen. Allt i syfte att ta fram bättre produkter som förbättrar patienternas hälsa och välmående både på kort och lång sikt.

booster