NuvaRing – Preventivmedel på nytt sätt

Home / Läkemedel / NuvaRing – Preventivmedel på nytt sätt

NuvaRing – Preventivmedel på nytt sätt

I dag är preventivmedel någonting vi, i väst, tar mer eller mindre för givet. Det har varit en del av vårt samhälle under många år och tillåtit många att planera sitt liv och familjebildning utan rädsla för oönskade graviditeter.

Vad många kanske inte vet är att diskussionen om preventivmedel startade redan på 1800-talet då man hade problem med många stora och mycket fattiga familjer, framförallt i städerna. I takt med bättre sjukvård överlevde fler barn i den sociala misär som rådde i många av städernas slumområden. Diskussionen om kvinnans rätt till preventivmedel kom dock att överskuggas av den viktigare frågan om kvinnans rätt att bli myndig och slippa ha en förmyndare. Det innebar att familjeplanering och diskussion om preventivmedel sköts på framtiden.

Många av argumenten handlade om påstådd moral, vilket snarare var ett dåligt försök att dölja det faktum att man helst ville kontrollera kvinnors sexualitet. Det var, och är, trots allt kvinnan som fick lov att ta ansvaret för en oönskad graviditet då män, fortfarande fram till mitten av 1900-talet, kunde köpa sig fria från ansvar för ett barn de själva varit med och skapat.

P-pillret fick sitt genomslag i början av 60-talet men det dröjde ända till 1964 innan p-pillret godkändes här i Sverige och inte utan motstånd från konservativa strömningar.

Länge var piller, sprutor eller p-stavar de vanligaste formerna av preventivmedel i fasta förhållanden, framförallt efter att pessaren blivit mer eller mindre omodern. Problemen är att piller är lätta att glömma medan både sprutor och stavar kräver ett besök hos mödravården.

Nuvaring från Schering-Plough var en revolutionerande uppfinning som idag har många nöjda användare. I en undersökning genomförd av Merck & Co var de främsta anledningarna till att nöjdheten friheten att slippa ta preventivmedel varje dag och det faktum att metoden har samma höga säkerhet som exempelvis p-piller. Nackdelen tycktes dock vara att vissa av deltagarna tyckte att den kändes vid samlag och att den är relativt dyr i jämförelse med äldre produkter.

P-ringen har fördelen att kvinnan själv kan sätta in den samt att den verkar i tre veckor innan den ska bytas. Skulle man glömma att byta efter exakt tre veckor är det dock ingen fara eftersom ringen har effekt ytterligare en vecka vilket gör den pålitligare än p-piller som inte har säker effekt 12 timmar efter en glömd tablett. Med andra ord revolutionerande produkt som förändrar hur vi ser på preventivmedel.

booster