Läkemedel i livets slutskede

Home / Läkemedel / Läkemedel i livets slutskede

Läkemedel i livets slutskede

Ibland finns inte möjlighet att bota en dödlig sjukdom och sjukvården fokuserar då istället på så kallad palliativ vård eller vård i livets slutskede. Inom den palliativa vården ligger fokus på att göra patientens sista tid i livet så bra som möjligt. Här ingår bland annat att lindra symptom och förebygga komplikationer. Vilka läkemedel som används inom den palliativa vården varierar beroende på vilket sjukdomstillstånd och vilka symptom som patienten har.

Inom palliativ vård är bra smärtlindring ofta en viktig komponent. Här är ofta morfin det mest effektiva för att behandla svåra smärtor som kan uppstå vid cancersjukdomar. Beroende på hur sjukdomen utvecklar sig finns också andra läkemedel som ofta används. Exempel på detta är läkemedel som underlättar andningen eller hjälper patienten hantera oro, ångest och sömnsvårigheter.

Utöver läkemedel erbjuds också stöd till både patienten och dess anhöriga. Det kan handla om att få hjälp med att ordna upp ekonomin och planera sin begravning. Redan nu kan, om patienten själv vill, kontakt tas med lova begravning för att diskutera eventuella önskemål kring ceremonin.

En god vård vid livets slutskede är en kombination av medicinsk omvårdnad, rätt medicinering och hjälp med att hantera ångest, depression och oro inför det stundande slutet. Vårdperioden kan sträcka sig över några veckor upp till flera år, allt beroende på hur patientens sjukdom utvecklar sig.

booster