Läkemedel mot smärta

Home / Läkemedel / Läkemedel mot smärta

Läkemedel mot smärta

Att gå omkring och ha ont någonstans är inte speciellt skönt och det är ofta något man inte ens önskar sin värsta fiende. Det spelar ingen roll om det är tandvärk, huvudvärk, en stukad fot eller smärta av mer kronisk karaktär. Många menar att man kan lära sig att leva med smärta och till en viss gräns kan det gå. Det varierar dock beroende på hur hög smärttröskel man har, samt på hur smärtan känns. Men det finns läkemedel som lindrar smärta. Men hur används de och vilka risker finns med dem?

Receptfria läkemedel

I flera matbutiker och på apotek kan man köpa många sorters receptfria läkemedel mot smärta. Det finns tabletter, kapslar och gel. Många gånger hjälper de mot lättare smärta som huvudvärk och svagare tandvärk. Det finns också något starkare preparat att ta vid till exempel migrän. För den som inte har så stor koll på receptfria läkemedel kan det vara klokt att rådfråga apotekspersonal om vilka preparat som är bra vid vilka smärtor. Olika preparat verkar på olika sätt och innehåller olika saker.

Läkemedel vid kronisk smärta

Om man har kronisk smärta som vid artros kan man behöva starkare smärtstillande. Det här är inget man kan köpa på ett vanligt apotek om man inte har recept på det utan man behöver kontakta en läkare som skriver ut preparatet. Många av de här preparaten innehåller morfin eller liknande substanser och det gör att man kan bli beroende av dem efter en tids användning och man kan också bli en olämplig bilförare under tiden man tar tabletterna. Det kan också vara så att man visar positiva resultat i drogtester. Om man har ett recept på läkemedel brukar det dock inte ställa till med några problem.

Risker med att ta för mycket smärtstillande

Det finns stora risker med att ta för mycket smärtstillande oavsett om det är receptfria eller receptbelagda preparat. En risk är att medicinerna inte kommer att hjälpa när de väl behövs. Kroppen lär sig att bryta ner preparaten och det krävs större och större mängder för att man ska få effekt. Många preparat kan också ge ökad risk för blödningar, leversjukdomar och annat om de tas i för hög dos. Det kan räcka med en rejäl dos för att man ska drabbas. Om man råkar ta för mycket smärtstillande bör man därför kontakta Giftinformationscentralen eller sin läkare för att få information.

Kräm och gel mot smärta

Om man har svårt för att ta tabletter, om man inte bör göra det eller om man till exempel har stukat en fot kan man istället använda en gel mot smärtan. Den verkar lokalt och kan också användas vid muskelvärk. Det finns receptfria varianter men man måste alltid läsa bipacksedeln innan användning.

booster