Diabetes typ 2 är en sjukdom som länge varit förknippad med äldre personer och är därmed kanske mest känd som åldersdiabetes. Detta är tyvärr inte län